Znamy już ostateczne brzmienie nowych przepisów. Ustawa o kasach online wprowadza m.in. terminy wymiany urządzeń dla poszczególnych branż. Sprawdź, jakie zmiany zostały zatwierdzone przez Senat, kiedy nowe przepisy wejdą w życie i w jakim terminie można spodziewać się pierwszych urządzeń online’owych w salonach sprzedaży.

Przedłużający się w nieskończoność proces legislacyjnych ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, czyli tzw. ustawy o kasach online, jest już prawie zakończony. Na 75. posiedzeniu Senatu RP, zgodnie z rekomendacją senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, senatorowie przegłosowali ustawę bez poprawek. Ustawa o kasach online została przekazana do podpisu Prezydenta.

Ostateczne brzmienie nowych przepisów różni się od wcześniejszych projektów. Konieczne było wprowadzenie nowych terminów, przede wszystkim związanych z obowiązkową wymianą kas na urządzenia online’owe przez niektóre branże. Ustawa o kasach online wejdzie w życie 1 maja 2019 r. Producenci nowe urządzenia opracowali już dawno. Teraz tylko czekają na przepisy, które dadzą im podstawę prawną do wprowadzenia urządzeń online’owych na rynek.

 

Ustawa o kasach online – nowe terminy

Celem nowych przepisów ma być ograniczenie nadużyć podatkowych poprzez szybkie ich wychwytywanie. Dane przesyłane przez kasy fiskalne online do Centralnego Repozytorium Kas będą na bieżąco analizowane, dzięki czemu łatwiej będzie można wykryć poważne oszustwa i przeciwdziałać im. Wbrew obawom przedsiębiorców, system fiskalny w Polsce nie zostanie zmodernizowany od razu. Zmiany określane są bardziej jako ewolucja niż rewolucja. Urządzenia fiskalne obecnego typu mają być wycofywane z użytku stopniowo.

Jako pierwsze z półek salonów sprzedaży kas znikną urządzenia z papierową kopią paragonu. Nowa ustawa określa terminy, do których możliwy będzie zakup kas „starego” typu.

Kasy fiskalne z papierową kopią paragonu – do 31 sierpnia 2019 r.

Kasy fiskalne z elektroniczną kopią paragonu – do 31 grudnia 2022 r.

 

Wymiana kas fiskalnych na online’owe

Branże, które zdaniem Ministerstwa Finansów są szczególnie podatne na nadużycia podatkowe, zostaną zobligowane do wcześniejszej wymiany kas na urządzenia online’owe. Zgodnie z harmonogramem określonym w ustawie o kasach online w ostatecznym brzmieniu, urządzenia nowego typu będą musieli stosować:

Od 1 stycznia 2020 r. – podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, a także zajmujący się sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych.

Od 1 lipca 2020 r. – podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także zajmujący się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 1 stycznia 2021 r. – podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Podatnicy ci mogą liczyć na ulgę w wysokości do 700 zł na każde urządzenie zgłoszone do urzędu skarbowego. Czekamy na opublikowanie aktu prawnego w Dzienniku Ustaw.

SaldeoSMART – program do odczytywania faktur w biurze rachunkowym