Od kiedy kasa fiskalna w biurze księgowym w 2015 r.?

Obowiązek wprowadzenia kasy fiskalnej w działalności dotyczy wszystkich księgowych i doradców podatkowych, którzy świadczą swoje usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Choć przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544) weszły w życie 1 stycznia 2015 r., kasa fiskalna w biurze księgowym nie musi być instalowana od razu. Ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z okresu przejściowego.

Zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia podatnik wykonujący czynności wymienione w § 4 pkt. 2 lit. c-j tego aktu prawnego (czyli m.in. usługi doradztwa podatkowego, w tym usługi księgowe), który do końca 2014 roku zachował prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej, będzie musiał wprowadzić to urządzenie najpóźniej 1 marca 2015 roku.

 

Ważne!

Kasa fiskalna w biurze księgowym, które do 31 grudnia 2014 r. korzystało ze zwolnienia, musi pojawić się najpóźniej 1 marca 2015 roku.

 

Należy przy tym podkreślić, że dnia 1 marca 2015 roku kasa fiskalna w biurze księgowym musi być już zafiskalizowana, zgłoszona w urzędzie skarbowym i gotowa do ewidencjonowania sprzedaży. Aby więc nie spóźnić się z dopełnieniem tych formalności, warto rozejrzeć się za urządzeniem fiskalnym odpowiednio wcześniej – najlepiej w pierwszej połowie stycznia 2015 roku.

 

Uwaga!

Zachowanie terminu instalacji kasy w biurze księgowym oraz dopełnienie innych formalności jest konieczne, jeśli chcemy otrzymać ulgę na kasę fiskalną w 2015 roku.

 

 

Termin 1 marca 2015 roku nie dotyczy tych biur księgowych, które przed 1 grudnia 2014 roku przekroczyły limit obrotów do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej. Jeśli limit 20.000 zł (lub mniej w przypadku wyliczenia limitu w proporcji) został przekroczony w listopadzie 2014 roku, biuro rachunkowe musi wprowadzić kasę najpóźniej 1 lutego 2015 roku. Jeśli natomiast przekroczono limit w październiku 2014 r., kasa fiskalna w biurze księgowym powinna działać już od 1 stycznia 2015 roku!

 

Kiedy kasa fiskalna w biurze księgowym nie jest obowiązkowa?

 

Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia, podatnik nie musi instalować kasy fiskalnej, jeśli zaprzestanie wykonywania czynności wymienionych w § 4 pkt. 2 lit. c-j przed 1 stycznia 2015 roku. Biuro księgowe nie musi w takim przypadku wprowadzać kasy fiskalnej. Jeśli jednak po tym terminie na nowo rozpocznie wykonywanie usług księgowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, kasę fiskalną będzie musiało wprowadzić w ciągu 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonało pierwszą usługę księgową.

 

Kiedy kasa fiskalna przy rozpoczęciu świadczenia usług księgowych w 2015 roku?

 

Biuro księgowe bądź biuro doradcy podatkowego, które rozpocznie świadczenie usług po 1 stycznia 2015 roku (wcześniej ich nie świadczyło na rzecz osób prywatnych), na wprowadzenie kasy fiskalnej ma 2 miesiące – licząc od końca miesiąca, w którym wykonało pierwszą czynność wyłączoną ze zwolnień.