Jednolity Plik Kontrolny w programie Rewizor GT

Obowiązek przesyłania danych z ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) od 1 stycznia 2018 r. obejmie wszystkich czynnych podatników VAT – włącznie z mikroprzedsiębiorcami, którzy najdłużej mogli korzystać z okresu przejściowego na wdrożenie JPK...