Czy każdy doradca podatkowy musi instalować kasę fiskalną w 2015

Obowiązek instalacji kasy fiskalnej w 2015 roku dotyczy szacunkowo nawet stu tysięcy podatników. Wszystko za sprawą wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544). Prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej tracą przede wszystkim usługodawcy.

 

Jak wykazaliśmy w poprzednim artykule, kasa fiskalna u doradcy podatkowego w 2015 r. będzie obowiązkowa. Wynika to z § 4 pkt 2 lit. h nowego rozporządzenia. Trzeba jednak przyznać, iż doradcy podatkowi w większości przypadków raczej sporadycznie świadczą swoje usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Najczęściej przyjmują oni klientów biznesowych. Jeśli doradca podatkowy w ogóle nie świadczy usług na rzecz osób prywatnych, obowiązek instalacji kasy fiskalnej w 2015 roku nie będzie go dotyczył. Nie byłoby bowiem sensu wprowadzać do działalności urządzenia, które nie rejestrowałoby żadnej sprzedaży.

Należy jednak podkreślić, że nawet jednorazowe wykonanie usługi doradztwa podatkowego na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej bądź rolnika ryczałtowego skutkuje utratą prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej.

 

Przeanalizujmy kilka sytuacji, w których kasa fiskalna u doradcy podatkowego w 2015 roku będzie obowiązkowa bądź nie:

 

Sytuacja 1:

Doradca podatkowy nie świadczy usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Nie robił tego w roku 2014 i nie zamierza tego robić w roku 2015. W takim przypadku doradca nie musi instalować kasy fiskalnej.

Podstawa prawna: Art. 111 ust. 1 ustawy o VAT

 

Sytuacja 2:

Doradca podatkowy w roku 2014 świadczył usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, jednak jego roczny obrót z tej sprzedaży nie przekroczył limitu 20.000 zł (lub proporcjonalnie mniej, jeśli rozpoczął tego typu sprzedaż w trakcie roku obrotowego). W roku 2015 w dalszym ciągu zamierza świadczyć usługi doradztwa podatkowego na rzecz tego typu klientów. W takim przypadku doradca musi wprowadzić kasę w działalności najpóźniej 1 marca 2015 r.

Podstawa prawna: § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia

 

Sytuacja 3:

Doradca podatkowy w 2014 roku świadczył usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych i nie przekroczył limitu do zwolnienia podmiotowego. W 2015 roku zamierza jednak zrezygnować ze świadczenia usług na rzecz osób prywatnych.

W takim przypadku doradca podatkowy nie musi instalować kasy fiskalnej.

Jeżeli jednak zaprzestał świadczenia usług przed 1 stycznia 2015 r. i rozpocznie znów to świadczenie w roku 2015, będzie musiał wprowadzić kasę fiskalną w ciągu 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonał pierwszą usługę doradztwa podatkowego.

Podstawa prawna: § 9 ust. 3 rozporządzenia

 

 

Sytuacja 4:

Doradca podatkowy nie świadczył usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w roku 2014.

Jednak zamierza je świadczyć w roku 2015. W takim przypadku doradca podatkowy musi zainstalować kasę fiskalną w ciągu 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym wykonał pierwszą taką czynność.

Podstawa prawna: § 9 ust. 4 rozporządzenia

 

Kasa fiskalna u doradcy podatkowego w 2015 a zwolnienia

 

Jak już wspomnieliśmy w poprzednim artykule, zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia usługi doradztwa podatkowego muszą być obowiązkowo ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej. Od zasady tej nie będą obowiązywać wyjątki. Nie ma znaczenia kwota obrotu doradcy, liczba świadczonych przez niego usług, sposób zapłaty ani inne czynniki.

Jedyną sytuacją, w której usługi doradztwa podatkowego nie muszą być ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej, jest sprzedaż usług przez podatnika na rzecz jego pracownika. O zwolnieniu tym mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia. Mowa tam, iż zwolnieniu z kasy fiskalnej podlega:

 

35. Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali

 

Jest to jeden jedyny przypadek, gdy doradca podatkowy może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej.