Kasa fiskalna dla doradców podatkowych w 2015 roku

Ministerstwo Finansów przyzwyczaiło już podatników do zmian w przepisach dotyczących stosowania zwolnień z kas fiskalnych. Wielu przedsiębiorców wciąż ma żywo w pamięci rok 2013, kiedy to prawo do zwolnienia straciło około sto tysięcy sprzedawców. W rezultacie wręcz zabrakło urządzeń w salonach sprzedaży kas fiskalnych. Od 1 stycznia 2015 roku podatników czeka kolejna porcja zmian. Jedną z nich będzie obowiązkowe wprowadzenie kasy fiskalnej dla doradców podatkowych.

 

Dnia 1 stycznia 2015 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ten nowy akt prawny będzie obowiązywał do 31 grudnia 2016 roku.

 

Przepisy nowego rozporządzenia nie zmieniają wysokości limitu do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej. W dalszym ciągu będzie to 20.000 zł rocznie, przy czym w przypadku podatników rozpoczynających prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych limit wylicza się w proporcji do okresu prowadzenia tej sprzedaży.

Najważniejszą zmianą jest rozszerzenie katalogu czynności wyłączonych ze zwolnień z kas. Tego typu czynności muszą być ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej niezależnie od wysokości obrotu podatnika oraz innych czynników, takich jak liczba transakcji czy sposób zapłaty.

 

Katalog czynności wyłączonych ze zwolnień z kas znajdujemy w § 4 rozporządzenia. Przy czym doradców podatkowych najbardziej interesować będzie przepis § 4 pkt 2 lit. h:

 

4. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

(…)

2) świadczenia usług:

(…)

h) doradztwa podatkowego,

 

Wprowadzenie wyżej przytoczonej zasady oznacza, iż każdy doradca podatkowy, który świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, ma obowiązek ewidencjonować tę sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej.

 

Kasa fiskalna dla doradców podatkowych 2015

 

Nie da się ukryć, iż doradcy podatkowi świadczą swoje usługi przede wszystkim dla podmiotów gospodarczych. Zdarza się jednak, iż przyjmą klienta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub rolnikiem ryczałtowym. Nawet jednorazowe przyjęcie takiego klienta będzie skutkowało koniecznością instalacji kasy fiskalnej przez doradcę podatkowego. Jedynie całkowite zaprzestanie świadczenia usług na rzecz tego typu osób pozwoli doradcy podatkowemu uniknąć tego obowiązku.

Doradca podatkowy, który świadczy swoje usługi na rzecz na rzecz klientów prywatnych, ale do końca 2014 roku zachowa prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na niski obrót z tej sprzedaży lub spełnianie warunków do innego zwolnienia, czas na wprowadzenie kasy fiskalnej ma do 1 marca 2015 roku. W tym terminie kasa fiskalna u doradcy podatkowego musi być już zgłoszona w urzędzie skarbowym, zafiskalizowana i gotowa do ewidencjonowania sprzedaży.

 

Kasa fiskalna dla doradców podatkowych nie musi być droga! Doradca nie potrzebuje bowiem zaawansowanego urządzenia, takiego jakie można spotkać w sklepach, marketach czy dużych punktach usługowych. Przedstawicielowi branży w zupełności wystarczy niewielka kasa mobilna, taka jak chociażby Posnet Mobile HS EJ, dedykowana prawnikom kasa Novitus Nano E, czy kasa z panelem dotykowym Elzab K10. Każde z tych urządzeń kosztuje mniej niż 1.300 zł. Ponadto doradca podatkowy może też skorzystać z ulgi do 700 zł na każdą kasę fiskalną zgłoszoną przy rozpoczęciu ewidencjonowania.

Kliknij i sprawdź:

Ulga na kasę dla doradcy podatkowego