Czy każde biuro rachunkowe musi instalować kasę fiskalną w 2015?

Jak wykazaliśmy w poprzednim artykule, obowiązek instalacji kasy fiskalnej w 2015 roku obejmie także biura rachunkowe, które świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Wszystko przez objęcie wyłączeniem ze zwolnień z kas czynności świadczenia usług doradztwa podatkowego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmują także usługi księgowe – np. sporządzanie zeznań podatkowych PIT. W artykule tym znaleźliśmy odpowiedź na pytanie, czy biuro rachunkowe musi mieć kasę fiskalną – teraz zastanowimy się, czy każde.

 

Zacznijmy od podstawowej zasady, iż obowiązek stosowania kasy fiskalnej nie dotyczy podatników, którzy świadczą usługi wyłącznie na rzecz innych podmiotów gospodarczych. Sporo polskich biur rachunkowych nie zajmuje się sporządzaniem zeznań rocznych i świadczeniem innych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Takie firmy z oczywistych względów nie muszą wprowadzać kas fiskalnych w 2015 r.

 

Jeśli jednak obecnie biuro rachunkowe świadczy usługi na rzecz takich osób, może uniknąć obowiązku wprowadzenia kasy fiskalnej poprzez rezygnację z tej gałęzi działalności. Czytamy o tym w § 5 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544):

8. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano usługę, o której mowa w § 4 pkt 2 lit. c-j, z wyjątkiem podatników, którzy zaprzestaną przed upływem tego okresu świadczenia usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c-j.

 

Oznacza to, iż biuro rachunkowe, które do końca 2014 r. korzystało ze zwolnienia podmiotowego z kas, może zrezygnować ze świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych przed 1 marca 2015 r. W takiej sytuacji nie ma obowiązku wprowadzać kasy fiskalnej w działalności.

Ale uwaga! W przypadku ponownego rozpoczęcia świadczenia tego typu usług, biuro rachunkowe musi mieć kasę fiskalną już od pierwszej wykonanej usługi! Czytamy o tym w § 5 ust. 9 rozporządzenia:

9. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, którzy po zaprzestaniu świadczenia usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c-j, przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 8, ponownie wykonają taką usługę po upływie tego okresu, zwolnienie to traci moc z chwilą wykonania tej usługi.

 

Decyzja wznowienia świadczenia usług na rzecz tego typu osób w takim przypadku musi być bardzo świadoma – wymaga ona bowiem wcześniejszego zakupienia, zgłoszenia w urzędzie skarbowym i zafiskalizowana urządzenia rejestrującego – jeszcze przed dokonaniem tej sprzedaży.

 

Jedno jest pewne – biura rachunkowe od 1 marca 2015 roku nie będą mogły korzystać ze zwolnień z kas fiskalnych. Nie ma znaczenia wysokość obrotu podatnika, liczba transakcji, sposób zapłaty ani inne czynniki. Wykonywanie czynności wyłączonej ze zwolnień oznacza także konieczność ewidencjonowania na kasie fiskalnej wszystkich innych czynności wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (z wyjątkiem czynności zwolnionych przedmiotowo, wymienionych w I cz. załącznika do rozporządzenia, oraz sprzedaży określonej w poz. 35 II cz. załącznika).

 

Wiele biur rachunkowych dojdzie jednak do wniosku, że zamknięcie pewnej gałęzi działalności tylko dla uniknięcia obowiązku instalacji kasy fiskalnej nie jest opłacalne. Tym bardziej, że każdy podatnik rozpoczynający pracę z tym urządzeniem może skorzystać z ulgi do 700 zł za każdą kasę zgłoszoną do urzędu skarbowego przy rozpoczęciu ewidencjonowania.

 

Ulga na kasę dla biura rachunkowego – dowiedz się więcej

 

Biuro rachunkowe musi mieć kasę fiskalną – co dalej?

 

Choć biura rachunkowe czas na instalację kasy fiskalnej mają do 1 marca 2015 roku, warto wcześniej rozejrzeć się za odpowiednim urządzeniem. Według zapowiedzi prawo do zwolnienia z kas straci w 2015 roku nawet sto tysięcy podatników. Serwisy fiskalne będą przeżywać oblężenie. Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że najbardziej popularnych urządzeń zabraknie już w styczniu.

Podobna sytuacja miała miejsce w 2013 roku, kiedy to z powodu obniżenia limitu do zwolnienia podmiotowego kasy fiskalne musiało zakupić kilkadziesiąt tysięcy polskich podatników. Wielu w nich zaczęło szukać odpowiedniego urządzenia w drugiej połowie lutego. W rezultacie musieli stanąć przed wyborem – kupić drogą, stacjonarną kasę fiskalną za 2.500 zł (zupełnie nieodpowiednią do specyfiki działalności podatnika) lub spóźnić się z instalacją i stracić prawo do ulgi.

 

Twoje biuro rachunkowe nie musi stawać przed takim wyborem! Skontaktuj się z nami i kup kasę fiskalną już dziś. BUCHCOM kasy fiskalne dla księgowych Warszawa.