Od nowego roku zmienią się przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów. Aktualizacje zostaną opublikowane w ustawie, która została ostatecznie zatwierdzona. Dokument wejdzie w życie z początkiem stycznia 2020 roku.

Wystawianie faktury do paragonu będzie możliwe tylko w przypadku paragonów zawierających numer NIP nabywcy. Taka zmiana już wkrótce wejdzie w życie. Przymiarki do niej pojawiały się już wielokrotnie na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Ostateczna koncepcja została jednak zatwierdzona i podpisana przez Prezydenta. Zawiera ją ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowy akt prawny został już opublikowany w Dzienniku Ustaw.

 

Nowy wymóg – NIP nabywcy na paragonie

Wymóg numeru NIP nabywcy na paragonie w przypadku wystawiania faktury do paragonu wynika z następującego zapisu: W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Znajdzie się on w art. 106b ustawy o VAT, do którego zostanie dołączony ust. 5. Dodatkowy element, o którym jest mowa w tym zapisie jest obligatoryjny dla wszystkich branży. Zmiany w przepisach dotyczyć jednak będą wyłącznie posiadaczy sprzętów dysponujących techniczną możliwością wydruku NIP-u nabywcy na paragonie. A co z podatnikami, którzy posiadają kasę fiskalną starego typu i nie mogą wydrukować numeru NIP nabywcy na paragonie? Taki sprzedawca, którego klient poinformuje o potrzebie umieszczenia numeru NIP nabywcy na paragonie, wydrukuje fakturęod razu. Nie będzie ewidencjonował sprzedaży na kasie. Postąpi podobnie jak w przypadku każdej innej transakcji na rzecz podmiotu gospodarczego.

 

Wymiana kas fiskalnych na nowe?

Jak więc wynika z treści ustawy, przedsiębiorcy, którzy dysponują kasami fiskalnymi starego typu, nie będą musieli kupować w pośpiechu nowych urządzeń. Zmiany skupią się podatnikach, którzy już mają urządzenia rejestrujące z możliwością wydruku NIP-u nabywcy na paragonie.

 

Będą kary za zignorowanie nowych przepisów

Za niedostosowanie się do nowych przepisów będą grozić sankcje finansowe i to nie małe. Wynika to z art. 106b ust. 6 i 7 ustawy o VAT, która wejdzie w życie z początkiem stycznia 2020 roku.  Przedsiębiorca, który wystawi fakturę do paragonu bez NIP-u nabywcy, zostanie obciążony dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 100% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze. Podobnie rzecz ma się z nabywcą. Jeżeli uwzględni on taką w swojej ewidencji, to mu się liczyć z dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 100% podatku wykazanego na takiej fakturze.

 

SaldeoSMART – program do odczytywania faktur w biurze rachunkowym