Gratyfikant GT

program do kadr i płac w biurze rachunkowym

W Twoim biurze rachunkowym księgowi zajmują się obsługą kadr i płac klientów? Poszukujesz funkcjonalnego programu, który ułatwi i usprawni ich pracę, dostarczając wszelkich narzędzi, których potrzebują? Oto rozwiązanie dla Ciebie – Gratyfikant GT – program dedykowany m.in. biurom rachunkowym, umożliwiający obsługę wielu podmiotów jednocześnie, wyposażony w nowoczesne rozwiązania i wyjątkowo przyjazny w obsłudze.

Program do obsługi kadr i płac Gratyfikant GT jest na bieżąco aktualizowany – zespół specjalistów InsERT dba o dokładne zaznajamianie się ze wszelkimi zmianami w przepisach, tak aby oferowane systemy móc zawczasu przygotować na nowe regulacje. Producent dba również o modyfikowanie programu pod kątem zmieniających się potrzeb użytkowników, w tym także biur rachunkowych.

 

Gratyfikant GT został wyposażony we wszystkie funkcje potrzebne do obsługi kadrowo-płacowej klientów biura rachunkowego.

Prowadź rozbudowaną ewidencję osobową pracowników – zarządzaj historią zatrudnienia, informacjami o badaniach lekarskich, uzyskanych nagrodach i karach, przebytych kursach BHP i innych, dziel pracowników na grupy i przypisuj im cechy. Wystawiaj umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne i korzystaj z bardzo zaawansowanego mechanizmu elastycznego tworzenia systemów wynagrodzeń. Planuj czas pracownika w umowach o pracę, twórz kalendarze roczne i miesięczne itp.

Prowadź ewidencję umów zleceń, umów o dzieło oraz kontraktów menedżerskich. Definiuj elastyczne harmonogramy wypłat rachunków dla tego typu umów.

Rejestruj faktyczny czas pracy pracownika – uwzględniaj przy tym godziny nocne, nadgodziny, absencje, rozliczaj je miesięcznie lub okresowo. Prowadź szczegółową ewidencję nieobecności w pracy z podziałem na urlopy, absencje chorobowe i inne.

Korzystaj z rozbudowanych składników płacowych (naliczenia, potrącenia, składniki parametryczne, definiowalne i automatyczne, duże możliwości parametryzacji).

 

Program dla biur rachunkowych Gratyfikant GT uławia wystawianie różnych deklaracji skarbowych: PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40 i innych. Generuje dane do deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS. Został też wyposażony w definicje list płac i zestawów płacowych, które w znaczny sposób automatyzują naliczanie wynagrodzeń, a tym samym oszczędzają czas pracowników biura rachunkowego. Program ułatwia rozliczanie ewidencji czasu pracy, prowizji, naliczeń, potrąceń, akordów, potrąceń komorniczych itp. w dowolnej liście płac. Zaawansowany analizator wypłat wspiera proces usprawniania pracy firmy i optymalizowania poziomu wynagrodzeń pracowników.

 

Oprócz wymienionych funkcjonalności użytkownicy cenią sobie jeszcze jedną ważną zaletę programu Gratyfikant GT – wyjątkową prostotę obsługi. Przyjazne, klasyczne menu przyczynia się do sprawniejszej pracy z programem i w istotny sposób skraca czas, który Twoi księgowi muszą poświęcić na naukę obsługi systemu.

 

Wraz z pozostałymi programami linii InsERT GT, program kadrowo-płacowy Gratyfikant GT tworzy zintegrowany system. Wśród tych programów należy wymienić Subiekta GT do zarządzania sprzedażą, system finansowo-księgowy Rewizor GT, program Rachmistrz GT do obsługi uproszczonej księgowości oraz program Gestor GT do zarządzanie relacjami z klientami.

Do programu Gratyfikant GT można w łatwy sposób przenieść dane z Płatnika ZUS, a także z Gratyfikanta 3 i mikroGratyfikanta GT.

 

Kadry i płace na najwyższym poziomie w przyjemnej, ergonomicznej oprawie – wybierz już dziś program Gratyfikant GT dla biur rachunkowych!

Umiejętności

Opublikowano w dniu

17 sierpnia 2016