Po ewidencji sprzedaży i zakupu VAT przyszedł czas na wyciągi bankowe – już od 1 września 2017 r. będą one przesyłane przez banki  i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe codziennie w formie plików JPK_WB. Sprawdź, kogo obejmie nowy obowiązek i co oznacza dla biur księgowych.

Rząd planuje wprowadzenie kolejnych zmian mających na celu podniesienie ściągalności podatków i zlikwidowanie szarej strefy. Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono obowiązek comiesięcznego przesyłania plików JPK_VAT przez małych i średnich przedsiębiorców. Teraz przyszedł czas na wyciągi bankowe. Nowe przepisy dotyczące codziennego przesyłania Szefowi Administracji Skarbowej plików JPK_WB mają wejść w życie już 1 września 2017 r.

Celem zmian ma być sprawniejsza identyfikacja podejrzanych transakcji oraz weryfikacja zgodności deklarowanych przez podatnika przychodów i kosztów z rzeczywistymi operacjami, widniejącymi na rachunku bankowym.

 

JPK_WB już od września – co to oznacza dla księgowych?

W myśl projektowanych przepisów, biura rachunkowe nie zostaną obarczone koniecznością codziennego przesyłania wyciągów bankowych swoich klientów. Obowiązek ten zostanie nałożony na banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Jedynie podatnicy posiadający konto w banku, którego siedziba lub oddział znajdują się poza terytorium Polski, będą musieli sami przesyłać do resortu finansów pliki JPK_WB.

 

JPK_WB codziennie – kogo obejmie?

Nowy obowiązek od 1 września 2017 r. ma objąć największe podmioty, a także małych i średnich przedsiębiorców. Nie planuje się natomiast wprowadzać go dla mikroprzedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Za mikroprzedsiębiorcę uznaje się podmiot spełniający warunki określone w ustawie z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672):

Art. 104. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 

Obecnie wyciągi bankowe w formie plików JPK_WB przekazuje się jedynie do kontroli na żądanie organu podatkowego.