Nowe rozporządzenie stało się faktem – sprzątaczka, kominiarz, dorożkarz i flisak pieniński tracą prawo do zwolnienia przedmiotowego z kasy fiskalnej w 2019 r. Natomiast zyskują je koła gospodyń wiejskich. Jakie jest ostateczne brzmienie rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas? Kto traci prawo do zwolnienia w 2019 roku, a kto je zachowuje?

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519 ). W stosunku do pierwotnej wersji ostatecznie opublikowane w Dzienniku Ustaw  rozporządzenie zawiera kilka istotnych zmian.

 

Kto straci prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2019 r.?

Zastanawiasz się, czy nowe przepisy zmienią twoją sytuację, jeśli chodzi o posiadanie kasy fiskalnej? Sprawdź, czy wykonywane przez ciebie usługi nie zniknęły z katalogu czynności zwolnionych z obowiązku rejestrowania przy wykorzystaniu kasy. Katalog ten, podobnie jak to było w rozporządzeniu obowiązującym w 2018 r., znajduje się w załączniku do nowego aktu prawnego.

Z początkiem stycznia 2019 r. z załącznika tego zniknęły trzy pozycje:

  • Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.
  • Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0).
  • Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich.

 

Z załącznika miała zniknąć także pozycja zawierająca usługę przyjmowania należności przez rewizorów. Ale ostatecznie zrezygnowano z tej zmiany.

 

Nie oznacza to jednak, że podatnicy wykonujący powyższe czynności będą automatycznie zmuszeni do zakupu urządzenia fiskalnego od pierwszej sprzedaży w 2019 roku. Wciąż bowiem mogą korzystać m.in. ze zwolnienia podmiotowego z kas, przysługującego ze względu na nieprzekroczenie rocznego limitu obrotów.

 

Jest nowe zwolnienie z kasy fiskalnej w 2019 r.!

Ostateczna, aktualnie obowiązująca wersja rozporządzenia dodaje zupełnie nowe zwolnienie przedmiotowe z kasy fiskalnej! Będzie nim objęta:

  • Dostawa towarów i świadczenie usług przez koła gospodyń wiejskich w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212), w przypadku gdy koło gospodyń wiejskich prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na podstawie art. 24 ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

 

Pierwotny projekt rozporządzenia w ogóle nie przewidywał zwolnienia z kas fiskalnych dla kół gospodyń wiejskich. Ale korzystanie z tego zwolnienia jest możliwe wyłącznie po spełnieniu określonego w rozporządzeniu warunku. Chodzi o prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w rozumieniu ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

 

Jaki termin na wprowadzenie kasy fiskalnej w 2019 r.?

Ministerstwo Finansów przewidziało naprawdę długi termin na wprowadzenie kasy fiskalnej dla podatników, którzy w wyniku zmian w przepisach utracili prawo do zwolnienia z kas z początkiem stycznia 2019 r. Przedsiębiorcy ci muszą wprowadzić kasę fiskalną w działalności od 1 czerwca 2019 r.

To, jak do tej pory, najdłuższy termin na instalację kasy po utracie przywileju zwolnienia.

 

Nowe warunki w zwolnieniach z kas fiskalnych – czy wprowadzone w 2019 r.

Pierwotna wersja rozporządzenia w wielu pozycjach wymienionych w załączniku przewidywała nowy warunek do korzystania ze zwolnienia przedmiotowego z kas. Zwolnienie to przysługiwałoby tylko w przypadku spełnienia tego warunku – udokumentowania czynności fakturą. W pierwotnym projekcie rozporządzenia taki wymóg pojawił się w poz. 2-13 oraz 21-23. Ale uwaga! Ostatecznie zrezygnowano z tych zapisów.

 

Warunki korzystania ze zwolnienia z kas dla sprzedaży wysyłkowej w 2019 r.

W 2019 r. nie zmieniają się też warunki korzystania ze zwolnienia z kas dla sprzedaży wysyłkowej! Na początku planowano wprowadzić regulację, zgodnie z którą ze zwolnienia tego można korzystać także wtedy, gdy dostawa towaru udokumentowana zostanie w całości fakturą – nawet jeśli nie zostanie spełniony wymóg związany ze sposobem otrzymania zapłaty oraz prowadzenia ewidencji. Jednak taki zapis nie pojawił się w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu. Zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej przysługuje na takich samych zasadach, jak w 2018 r.

 

Jak widać nowe przepisy nie wprowadzają rewolucji, wynikało to już z dostępnego w zeszłym roku projektu rozporządzenia. Sporo planowanych zmian nie znalazło się ostatecznie w treści dokumentu. Jak długo będzie obowiązywać nowe rozporządzenie? Przez najbliższe 3 lata, a więc do 31 grudnia 2021 r.

 

Zobacz naszą ofertę kas i drukarek fiskalnych