W 2019 roku przedsiębiorców czekają zmiany, jeśli chodzi o stosowanie kas fiskalnych. Nie będą to zmiany drastyczne, ale kilka grup podatników musi się przygotować na stosowanie urządzeń rejestrujących w swoich firmach.

Jest już dostępny projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dokument ten wejdzie w życie z początkiem stycznia 2019 roku. Najmniej zadowoleni będą podatnicy, których usługi zostały wyłączone z tzw. zwolnienia przedmiotowego. W nowym katalogu nie znalazły się cztery czynności, dotychczas zwolnione ze stosowania kas. Nowelizacje dotyczą również przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą wysyłkową. Co zmieni się w ich przypadku?

 

Kasy fiskalne w 2019 dla sprzedaży wysyłkowej – jeśli nie będą spełnione określone warunki

Jeśli zajmujesz się sprzedażą wysyłkową, kasy fiskalne w 2019 roku nie będą dla Ciebie obowiązkowe, o ile spełnisz konkretne warunki. Podobnie jak w latach poprzednich przedsiębiorcy tacy muszą  dopilnować, by:

– dostawa towaru była dokonana wyłącznie za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej,

– zapłata została w całości przelana na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK,

– prowadzona była odpowiednia ewidencja i przechowywane dowody dokumentujące zapłatę (jednoznacznie wskazujące, jakiej konkretnie czynności dotyczyła zapłata i na czyją rzecz została dokonana).

 

Nowe rozporządzenie przewiduje jednak pewną zmianę. Jeśli dostawa towaru zostanie w całości udokumentowana fakturą, nie będzie konieczne otrzymanie zapłaty w całości na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK.

 

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas – od kiedy aktualne?

Od kiedy wejdą w życie opisywane zmiany? Nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać 1 stycznia 2018 roku i będzie aktualne przez 3 lata.