Kasy fiskalne online miały pojawić się w wybranych firmach z początkiem 2019 roku, ale tak się nie stało. Wciąż trwają prace nad projektem ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, a to właśnie ten akt prawny reguluje kwestie dotyczące stosowania urządzeń online’owych. Kiedy wreszcie wejdzie w życie?

Podatnicy wciąż czekają na opublikowanie nowego aktu prawnego w Dzienniku Ustaw. Prace na nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach nie zostały jeszcze zakończone. Na jakim są etapie? Kiedy przedsiębiorcy kupią kasy fiskalne online? W jakim terminie będą musieli je wdrożyć?

 

Kasy fiskalne online – są propozycje nowych terminów!

Dnia 29 stycznia 2019 roku w Sejmie odbyło się posiedzenie Podkomisji ds. monitorowania systemu podatkowego. Podczas spotkania zaproponowano poprawki do wspomnianej ustawy regulującej przepisy dotyczące kas fiskalnych online. Najważniejsze informacje z posiedzenia komisji, które zainteresują przedsiębiorców, to nowe terminy: wejścia w życie znowelizowanej ustawy oraz wprowadzenia kas online’owych w firmach.

 

Kiedy wejdzie w życie ustawa o kasach online?

Proponowany na spotkaniu termin wejścia w życie ustawy dotyczącej kas fiskalnych online to 1 marca 2019 roku. Nie jest to natomiast data rozpoczęcia użytkowania tych urządzeń w firmach. Proces uzyskiwania niezbędnych potwierdzeń, który zacznie się po opublikowaniu ustawy w ostatecznej wersji, potrwa jeszcze kilka tygodniu. Dlatego zaproponowano też całkiem nowe terminy wprowadzenia kas fiskalnych online w firmach.

 

Kasy fiskalne online – nowe terminy dla poszczególnych branż

Jeśli zaproponowane na styczniowym spotkaniu zmiany weszłyby w życie, to obowiązek używania kas online dla poszczególnych branż byłby opóźniony o rok w stosunku do pierwotnych ustaleń!

Oto nowe terminy na wprowadzenie kas fiskalnych online:

– 1 stycznia 2020 roku dla branży paliwowej oraz warsztatów samochodowych i wulkanizatorów

– 1 lipca 2020 roku dla hoteli, gastronomii oraz sprzedaży węgla

– 1 stycznia 2021 roku dla salonów kosmetycznych, fryzjerskich, usług budowlanych, lekarzy, prawników i branży fitness.

 

Inny miałby być również termin zakończenia uzyskiwania homologacji przez kasy z kopią papierową – proponowana data to 30 czerwca 2019 roku.

 

Oczywiście dopóki ustawa nowelizacyjna nie zostanie zatwierdzona i opublikowana w Dzienniku Ustaw, nie ma pewności, że powyższe terminy nie ulegną jeszcze zmianie. Na dzień dzisiejszy są to wciąż propozycje – zaktualizowany projekt z naniesionymi poprawkami wróci do Komisji Finansów Publicznych, skąd trafi pod obrady Sejmu.

 

Czy już można kupić kasy fiskalne online?

Na podatnikach nie ciąży obowiązek wymiany kas na urządzenia online’owe – do czasu wejścia w życie nowych przepisów, nie są one jeszcze dostępne w sprzedaży. Zarówno mechanicy, wulkanizatorzy, jak i stacje paliw, mogą bez przeszkód i zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosować posiadane kasy fiskalne „starego typu” w swoich firmach.

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas w 2019 – są zmiany w treści!