Będą kasy fiskalne online, i to całkiem niedługo – ustawodawca opublikował nowy projekt ustawy nowelizacyjnej, która podaje konkretne terminy wymiany kas dla poszczególnych branż. Wprowadzenie kas fiskalnych online w 2018 r. od księgowego będzie wymagało nie tylko poinformowania klientów o obowiązujących terminach, ale też zaznajomienia ich z nowymi obowiązkami. Sprawdź, co się zmieni w 2018 r. i czy jako księgowy również musisz wymienić kasę.

Dnia 18 września 2017 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Rzuca on nowe światło na planowaną reformę systemu kas fiskalnych w Polsce. Zapowiadane już w 2016 r. wprowadzenie kas fiskalnych online wkrótce stanie się rzeczywistością. Ustawa nowelizacyjna wyznacza konkretne terminy wymiany urządzeń fiskalnych.

Aktualnie projekt ustawy jest na etapie opiniowania, można więc spodziewać się, iż przed ostatecznym opublikowaniem zostaną w nim jeszcze wprowadzone pewne modyfikacje. Nie należy jednak spodziewać się dużych zmian – kasy fiskalne online z całą pewnością zostaną wprowadzone, a rząd nie ma zamiaru wycofać się ze swoich planów. Ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia.

 

Kasy fiskalne 2018: Wymiana kas na urządzenia online

Podobnie jak wcześniej zapowiadano, wejście w życie nowych przepisów nie nałoży na podatników obowiązku natychmiastowej wymiany kas fiskalnych na online. Zarówno księgowi, jak i inni podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, będą mogli użytkować posiadane urządzenia jeszcze przez pewien czas. Twórcy projektu określili jednak konkretne terminy, które zobowiążą wiele branż do wymiany kas.

Co nowe przepisy oznaczają dla biur księgowych? Przede wszystkim konieczność poinformowania klientów odpowiednio wcześniej o obowiązku wymiany kas. Zakup kasy fiskalnej online będzie wymagany także od samych księgowych, którzy świadczą usługi na rzecz osób wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT i nie korzystają ze zwolnienia w tym zakresie.

 

Kasy fiskalne online – od kiedy?

Projektowane przepisy przewidują stopniowe wycofywanie z użytku kas fiskalnych „starego” typu – czyli tych wszystkich, które są obecnie w posiadaniu przedsiębiorców. Najwcześniej swoje homologacje stracą urządzenia fiskalne z papierową kopią paragonu – producenci będą je uzyskiwać tylko do końca 2018 r. Nieco dłużej będzie można użytkować kasy z kopią elektroniczną – w tym wypadku urządzenia będą otrzymywać homologacje do końca 2022 roku.

Resort finansów postanowił jednak wprowadzić obowiązek wymiany kas fiskalnych na online dla podatników działających w branżach zidentyfikowanych jako szczególnie podatne na nadużycia podatkowe. Znalazły się wśród nich m.in. branża motoryzacyjna, budowlana, gastronomiczna, fryzjerska, kosmetyczna, fitness i hotelarska.

Obowiązek stosowania kas fiskalnych online obejmie:

  • Od 1 stycznia 2019 r. – podatników świadczących usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne, a także dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego oraz gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych
  • Od 1 lipca 2019 r. – podatników świadczących usługi budowlane i gastronomiczne
  • Od 1 stycznia 2020 r. – podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, fitness oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania

 

Ulga na kasę fiskalną – nawet 1.000 zł

Przewidziano jednak możliwość skorzystania z ulgi na wymianę kasy fiskalnej dla wyżej wymienionych branż. Co więcej, ulga ta ma być wyższa niż obecnie. W dalszym ciągu będzie stanowiła 90% wartości urządzenia, jednak jej kwota maksymalna ma wynosić aż 1.000 zł, czyli o 300 zł więcej niż obecnie. Z wyższej ulgi będą mogli skorzystać także podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie sprzedaży na kasie oraz wymieniający urządzenie dobrowolnie. W tym względzie postawiono jednak jeden warunek – zakupione urządzenie ma być kasą nowego typu, działającą online. W ten sposób rząd chce promować nowe urządzenia.

 

Czym jest kasa fiskalna online dla księgowego?

Zasadniczą różnicą między tradycyjnymi urządzeniami fiskalnymi a kasami online jest możliwość przesyłania danych do Centralnego Repozytorium Kas (CRK), w którą te drugie zostaną wyposażone. CRK to system informatyczny prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, do którego w formie plików JPK trafiać będą informacje o wszystkich transakcjach zarejestrowanych na kasie przez danego podatnika.

Obowiązkiem właściciela kasy online będzie zapewnienie urządzeniu stałego dostępu do sieci teleinformatycznej. Poza tym w kwestii samego użytkowania niewiele się zmieni – przesył danych odbywać się będzie w sposób ciągły i automatyczny, bez udziału czynnika ludzkiego.

Wprowadzenie kas fiskalnych online dla księgowych oznacza konieczności poinformowania klientów biura rachunkowego zarówno o terminach, jak i o obowiązkach.

W kolejnych artykułach opiszemy inne zmiany, które przewidziano w projekcie ustawy nowelizacyjnej.