Nowe rozporządzenie w sprawie kas wprowadziło wiele istotnych zmiany w użytkowaniu kas fiskalnych. Między innymi dotyczą one matrycy stawek VAT. Dużo się mówi o nowoczesnych kasach fiskalnych online. Nowa matryca stawek VAT obejmuje jednak wszystkie kasy – nie tylko online’owe, ale też tradycyjne.

Kasy fiskalne w 2019 – zmiany w przepisach nie tylko dla online

Modernizację systemu fiskalnego odczuwają zwłaszcza przedsiębiorcy, którzy muszą wymienić dotychczasowe urządzenia na tzw. kasy online. Zobowiązuje ich do tego nowa ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 675). Jest to tzw. ustawa o kasach online – wprowadziła ona zasady stosowania urządzeń nowej generacji. Te nowoczesne sprzęty do ewidencji sprzedaży są na stałe podłączone do sieci internetowej i przesyłają informacje do Centralnego Repozytorium Kas.

Zmiany związane z wprowadzeniem urządzeń online’owych wymagały opublikowania nowego rozporządzenia w sprawie kas. Dnia 1 maja 2019 r. weszło więc w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816). Nowości, które przyniósł ten dokument, dotyczą nie tylko użytkowników sprzętów działających online. Taką nowelizacją jest inna matryca stawek VAT programowanych w kasach fiskalnych.

 

Nowa matryca stawek VAT w kasach fiskalnych od 1 maja 2019

Wytyczne niezbędne do zaprogramowania stawek VAT przypisanych do określonych liter, znajdziemy w § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia. Podatnicy prowadzący ewidencję, przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,

f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

 

Oczywiście przedsiębiorcy nie muszą tego robić osobiście. Mogą poprosić o pomoc pracownika serwisu kas fiskalnych.

 

Kiedy należy wprowadzić nową matrycę stawek VAT?

Nowa matryca stawek VAT musi zostać zaprogramowana we wszystkich rodzajach kasach fiskalnych.  Należy ją wprowadzić zarówno w urządzeniach online, jak i kasach z elektroniczną lub papierową kopią paragonu. Nowe kasy fiskalne muszą mieć już na początku użytkowania wprowadzone aktualne stawki VAT przypisane do określonych liter. A co w sytuacji, gdy dysponujemy kasą, która została zafiskalizowana przed wejściem w życie nowych przepisów? Jak wynika z § 59 nowego rozporządzenia, zmiana matrycy stawek VAT powinna nastąpić do 31 lipca 2019 r.

 

Ustawa o kasach online zatwierdzona przez Senat