Uszczelnienie systemu podatkowego przez wyeliminowanie nadużyć związanych z wystawianiem faktur do transakcji udokumentowanych paragonem fiskalnym – taki cel przyświeca twórcom projektu ustawy nowelizacyjnej. Wprowadzony ma zostać nowy wymóg w tym zakresie – fakturę będzie można wystawić wyłącznie do paragonu zawierającego numer NIP nabywcy.

W związku z projektowaną nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, w przepisach dotyczących kas fiskalnych ma zostać wprowadzone wiele istotnych zmian. Najwięcej mówi się o wyposażeniu urządzeń w techniczną możliwość przesyłania danych o transakcjach do Centralnego Repozytorium Kas, zwiększeniu kwoty ulgi na kasę oraz obowiązkowych terminach wymiany kas na urządzenia online’owe. Jednak projektowane przepisy przewidują też inne zmiany, bardzo istotne z punktu widzenia sprzedawców.

Celem Ministerstwa Finansów jest przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego i zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Resort chce wyeliminować przypadki nadużyć, których dopuszczają się nieuczciwi przedsiębiorcy. W związku z tym planowane jest wprowadzenie m.in. nowego wymogu dotyczącego wystawiania faktur do transakcji udokumentowanych paragonami fiskalnymi.

 

Wystawienie faktury do paragonu – tylko z numerem NIP

Podobnie jak obecnie, w nowym stanie prawnym nabywca będzie mógł żądać wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem. Jednak od 2018 r. będzie to możliwe wyłącznie w przypadku paragonów zawierających numer NIP nabywcy. W ten sposób dwa dokumenty – faktura i paragon – zostaną ze sobą powiązane, co znacząco ograniczy nadużycia.

Resort finansów chce w ten sposób położyć kres nieuczciwej praktyce wystawiania przez zaprzyjaźnione firmy faktur do paragonów, których nie odebrali klienci. Oszustwa takie mają miejsce na przykład na stacjach paliw.

 

Faktura tylko do paragonu z NIP-em nabywcy – co to oznacza dla księgowego

Prawidłowe wystawianie faktur do paragonów to oczywiście obowiązek sprzedawcy. Aby uniknąć problemów z księgowaniem niewłaściwie wystawionych dokumentów, biura księgowe będą musiały poinformować swoich klientów o nowych przepisach. Trudno powiedzieć, jak będą traktowane błędy w tym zakresie, z pewnością jednak księgowy będzie musiał zadbać o prawidłowe prowadzenie ksiąg.

 

Wymiana kas fiskalnych

Należy pamiętać, iż nie wszystkie dostępne na rynku urządzenia fiskalne posiadają techniczną możliwość wydrukowania numeru NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu. Starsze modele w ogóle takiej opcji nie posiadają. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż wprowadzenie nowych przepisów zobliguje niektórych podatników do wymiany kasy na nowszą, nawet jeśli nie będzie ich obejmował obowiązek stosowania kas online’owych w określonych terminach. Przedsiębiorcy tacy będą mieć bowiem wybór – wymiana kasy lub brak możliwości wystawiania faktur do paragonu. Tam, gdzie dokumenty takie wystawia się często, zapewne najbardziej korzystnym rozwiązaniem okaże się wymiana kasy.

Warto jednak przypomnieć, iż projekt ustawy nowelizacyjnej jest obecnie na etapie opiniowania. Jego ostateczne brzmienie może się nieco różnić od obecnego.