Jednolity plik kontrolny. Zmiany stosowanych rozwiązań, aktualizacja systemów finansowo-księgowych, a nawet audyt całej działalności – wszystko to czeka biura rachunkowe w związku z wprowadzeniem jednolitego pliku kontrolnego. Sprawdź, jak w świetle nowych przepisów będzie przebiegała e-kontrola i kto obowiązkowo musi stosować JKP od 1 lipca 2016 r.

W dobie wszechobecnej komputeryzacji trudno wyobrazić sobie biuro rachunkowe, które nie korzysta z systemów finansowo-księgowych. Wysokiej jakości, funkcjonalne programy przyczyniają się do sprawnej, rzetelnej i zgodnej z aktualnymi przepisami pracy księgowego. Dane zapisane w postaci elektronicznej, podobnie jak każde inne, podlegają kontroli fiskusa. Urzędy skarbowe również wykorzystują w tym celu aplikacje komputerowe, dzięki którym cały proces kontroli odbywa się w sposób zautomatyzowany – szybko i bezbłędnie. Obecnie e-kontrole napotykają jednak przeszkody w postaci braku ujednoliconego pliku, w którym przedsiębiorcy i księgowi przesyłaliby dokumentację. W rezultacie urzędnicy dokonujący e-kontroli otrzymują dane zapisane w różnych formatach – niektóre z nich bardzo utrudniają szybką analizę, a niektóre są wręcz zupełnie bezużyteczne dla systemu komputerowego, np. nieedytowalne pliki PDF.

Jednolity plik kontrolny

Jednolity plik kontrolny

Ustawodawca postanowił zmienić ten stan rzeczy i przepisami prawa skłonić przedsiębiorców i biura rachunkowe do przesyłania dokumentacji w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Zmiany zostaną wprowadzone w przepisach Ordynacji podatkowej i wejdą w życie 1 lipca 2016 r. Od tego dnia firmy będą miały obowiązek przekazywać dane do e-kontroli w formie pliku o ujednoliconej strukturze i w określonym formacie. Na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów można pobrać informacje o strukturach logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych – są one dostępne w formacie PDF lub XSL.

Jednolity plik kontrolny pozwoli na wygenerowanie danych, które będzie można przesyłać do urzędu skarbowego elektronicznie lub przekazać na informatycznym nośniku danych (np. pendrive lub płycie CD, DVD).
Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2016 r. i od tego dnia przedsiębiorcy będą mieli obowiązek przesyłać dane do e-kontroli w formie JPK. Wiąże się to z koniecznością dostosowania rozwiązań stosowanych w firmie do nowych wymogów, m.in. zmiany w systemach finansowo-księgowych. Modyfikacja oprogramowania, wdrożenie nowych zasad, a często także audyt działalności wymagają sporych nakładów czasu, pracy, a nieraz także środków finansowych. Wiele biur rachunkowych będzie musiało skorzystać z profesjonalnej pomocy w tym zakresie. W związku z tym Ministerstwo Finansów przewidziało okres przygotowawczy dla niektórych przedsiębiorców.

 

Bezwzględny obowiązek stosowania jednolitego pliku kontrolnego od 1 lipca 2016 r. dotyczy dużych przedsiębiorców. Natomiast mali i średni przedsiębiorcy będą mogli (lecz nie musieli) stosować JPK od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. Od 1 lipca 2018 r. również te firmy obejmie bezwzględny obowiązek stosowania JPK.

 

Zgodnie z art. 105 i 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

Art. 105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

 

Jednolity plik kontrolny będzie trzeba udostępniać w trakcie kontroli podatkowej, kontroli krzyżowych oraz kontroli skarbowych, jak również na żądanie urzędników w trakcie postępowania podatkowego.

Producenci systemów finansowo-księgowych (m.in. firma InsERT) już przygotowują stosowne aktualizacje swoich programów.

 

Warto podkreślić, iż prawo do dokonywania e-kontroli przysługuje urzędom skarbowym na mocy art. 286 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej:

Art. 286. § 1. Kontrolujący, w zakresie wynikającym z upoważnienia, są w szczególności uprawnieni do:

(…)

4) żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej;

 

 

Ważne!

Jednolity plik kontrolny Obowiązek stosowania jednolitego pliku kontrolnego obejmie:

Dużych przedsiębiorców – od 1 lipca 2016 r.

Małych i średnich przedsiębiorców – od 1 lipca 2018 r. (do tego czasu będą mogli stosować JPK dobrowolnie)

Inne ważne wpisy tutaj

http://kasy-fiskalne-dla-ksiegowych.pl/category/kasy-fiskalne-2015/