Poinformuj klientów swojego biura rachunkowego o konieczności zakupienia kasy fiskalnej online w 2020 r. Sprawdź harmonogram wymiany kas fiskalnych wraz z podstawą prawną. Dowiedz się też, kto i w jakich okolicznościach może skorzystać z ulgi na wymianę kasy.

Obowiązkowa wymiana kas fiskalnych z elektroniczną lub papierową kopią paragonu na kasy fiskalne online obejmie w 2020 r. kilka dużych branż. Wymóg nałożony został przede wszystkim na usługodawców – podatników, którzy już od 2015 r. zostali zobowiązani do stosowania urządzeń fiskalnych bez względu na wysokość obrotu.

 

Harmonogram wymiany kas fiskalnych

Terminarz wymiany urządzeń fiskalnych dla poszczególnych branż określony został w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT:

Art. 145b. 1. Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:

1) do dnia 31 grudnia 2019 r. – do:

a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

 

2) do dnia 30 czerwca 2020 r. – do:

a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

 

3) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do świadczenia usług:

a) fryzjerskich,

b) kosmetycznych i kosmetologicznych,

c) budowlanych,

d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

e) prawniczych,

f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Przypominając naszym Klientom o zbliżającym się obowiązku musimy pamiętać, iż termin instalacji kasy fiskalnej online jest terminem, w którym urządzenie to już musi rejestrować sprzedaż. Przedsiębiorca musi więc kupić kasę online’ową odpowiednio wcześniej, zapewnić jej połączenie z Internetem, zafiskalizować przy pomocy uprawnionego serwisanta i zainstalować w punkcie sprzedaży.

 

Przypomnij Klientowi o uldze na kasę

Harmonogram wymiany kas w 2020 r. musi być przez Klientów naszego biura rachunkowego bezwzględnie przestrzegany. Terminowość stanowi bowiem warunek uzyskania ulgi na kasę online’ową. Ulga taka przysługuje nawet podatnikom, którzy już w przeszłości takiego odliczenia dokonali przy zakupie kasy z elektroniczną lub papierową kopią paragonu.

W celu podkreślenia wymogu terminowości instalacji kas online’owych dla wybranych branż, twórcy nowelizacji ustawy o VAT określili nie tylko harmonogram wymiany kas, ale też terminy graniczne, których przestrzeganie jest warunkiem skorzystania z ulgi.

Znajdujemy jest w art. 145b ust. 3 ustawy:

3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot, o których mowa w art. 111 ust. 4 i 5, na zakup kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 6a, przy czym za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień:

1) 1 stycznia 2020 r. – dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) 1 lipca 2020 r. – dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

3) 1 stycznia 2021 r. – dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

 

Pamiętajmy przy tym, iż prawo do ulgi przy wymianie kasy na urządzenie online’owe przysługuje wyłącznie podatnikom wykonującym czynności, o których mowa w cytowanym wcześniej art. 145b ust. 1 ustawy. Dobrowolna wymiana kasy przez inne branże nie uprawnia do takiego odliczenia.

 

Harmonogram wymiany kas w 2020 r.:

Do 1 stycznia 2020 r. – mechanicy, wulkanizatorzy, stacje paliw

Do 1 lipca 2020 r. – stacjonarna gastronomia, obiekty noclegowe, składy opału

Do 1 stycznia 2021 r. – lekarze i dentyści, prawnicy, fryzjerzy, kosmetyczki i kosmetolodzy, firmy budowlane, kluby fitness

 

Zobacz też: NIP nabywcy na paragonie fiskalnym warunkiem wystawienia faktury do paragonu!