Wkrótce kolejna grupa przedsiębiorców wymieni swoje kasy fiskalne na urządzenia nowego typu. Gabinety lekarskie z kasami online staną się rzeczywistością już pod koniec 2020 r. Poznaj harmonogram wymiany kas dla klientów swojego biura rachunkowego. Dowiedz się też, kto może skorzystać z ulgi i z czym w praktyce wiąże się wprowadzenie kasy online’owej w działalności.  

Obowiązek stosowania kas fiskalnych online obejmuje kolejne grupy podatników. Klienci biur rachunkowych prowadzący warsztaty samochodowe, punkty wulkanizacyjne i stacje paliw zakup nowego urządzenia rejestrującego mają już za sobą. Według znowelizowanych przepisów, wymóg stosowania kas online’owych obejmie ich od 1 stycznia 2020 r. Gabinety lekarskie z kasami online zapoznają się z nimi już za kilka miesięcy.

 

Gabinety lekarskie z kasami online – podstawa prawna

Kasy fiskalne online zostały wprowadzone mocą ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 675), która weszła w życie 1 maja 2019 r. Ten nowy akt prawny wyznacza terminy wprowadzania urządzeń rejestrujących nowego typu przez poszczególne grupy podatników.

Od 1 lipca 2020 r. kasy fiskalne online muszą mieć podatnicy:

  • świadczący usługi związane z wyżywieniem (wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo),
  • świadczący usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
  • dokonujący dostawy węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

 

Natomiast od 1 stycznia 2021 r. obejmie podatników świadczących usługi:

  • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, prawnicze, usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, a także usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu

 

Gabinety lekarskie muszą mieć kasy online’owe od 1 stycznia 2021 r. Teoretycznie więc zostało sporo czasu na zakup odpowiedniego urządzenia. O zbliżającym się obowiązku warto jednak poinformować swoich klientów wcześniej. Lekarz, który od swojego biura rachunkowego dowie się o nowym wymogu kilka miesięcy przed terminem, będzie mógł na spokojnie dopełnić wszystkich formalności i wybrać kasę odpowiadającą potrzebom jego gabinetu.

 

Ulga na kasę online dla lekarza

Gabinety lekarskie z kasami online mają prawo do skorzystania z ulgi na zakup urządzenia. W rzeczywistości dotyczy ono wszystkich podatników zobowiązanych ustawą nowelizacyjną do wymiany kasy na online’ową. Ulga wynosi 90% ceny zakup kasy netto, nie więcej jednak niż 700 zł za każde urządzenie. Co istotne, z ulgi na kasę fiskalną online może skorzystać nawet podatnik, który wcześniej dokonał takiego odliczenia przy zakupie swojej pierwszej kasy z elektroniczną lub papierową kopią paragonu.

Biura rachunkowe mające w gronie swoich klientów gabinety lekarskie powinny też poinformować ich o obowiązku zapewnienia urządzeniu stałego dostępu do sieci teleinformatycznej. Kasy fiskalne online dla lekarzy – w zależności od modelu – dysponują m.in. łączem LAN/Ethernet, portem USB, modemem Wi-Fi, GPRS itp.

 

Zobacz: Kasa online w gastronomii – kiedy kolejna branża wymieni kasy?