Obowiązek przesyłania danych z ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) od 1 stycznia 2018 r. obejmie wszystkich czynnych podatników VAT – włącznie z mikroprzedsiębiorcami, którzy najdłużej mogli korzystać z okresu przejściowego na wdrożenie JPK w działalności.

Program do prowadzenia pełnej księgowościRewizor GT – to jeden z najbardziej popularnych systemów wykorzystywanych przez biura rachunkowe. Użytkownicy Rewizora GT nie muszą martwić się koniecznością dostosowania posiadanej aplikacji do wymogu przesyłania plików JPK_VAT, ponieważ producent tego oprogramowania – firma InsERT – zawsze dba o zgodność systemu z bieżącymi wymogami ustawodawcy.

Program dla biur rachunkowych Rewizor GT umożliwia generowanie i przesyłanie plików JPK_VAT do centralnego systemu Ministerstwa Finansów. Cały proces odbywa się w sposób prosty i intuicyjny. Należy pamiętać, iż resort finansów narzuca sztywną strukturę plików JPK_VAT – aby dane wysłane były w sposób prawidłowy, muszą dokładnie odpowiadać wymogom ustawodawcy.

 

Rewizor GT – program dla księgowego gotowy na JPK

Wymóg przesyłania w formie elektronicznej plików JPK_VAT obowiązuje stosunkowo krótko, dlatego resort finansów wciąż wprowadza poprawki m.in. w strukturze pliku. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będzie już trzecia wersja tej struktury. Program dla księgowego Rewizor GT jest zawsze gotowy na wszelkie wprowadzane zmiany – wystarczy tylko, by system regularnie aktualizować. Dzięki temu księgowy ma solidne narzędzie, aby swoje obowiązki wypełniać rzetelnie i zgodnie z wymogami ustawodawcy.

Od 1 lipca 2018 r. małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa zostaną również objęte obowiązkiem przekazywania na żądanie organów podatkowych innych struktur JPK – zawierających m.in. dane z ksiąg rachunkowych, magazynów, wyciągów bankowych czy faktur. Użytkownicy programu księgowego Rewizor GT mają pewność, iż stosowany przez nich system będzie spełniał obowiązek tworzenia plików JPK z ksiąg rachunkowych, a także wszystkie inne wprowadzone w przyszłości wymogi ustawodawcy.